Slide 1

Slide 2

Hög riskjusterad avkastning

Vår målsättning är att leverera fondlösningar med högsta möjliga avkastning relativt den risk investeringen innebär.

Slide 3

Förbättrad riskspridning

Vi drivs av missionen att effektivisera utbytet mellan avkastning och risk i hela kundens portfölj genom att leverera fonder som kompletterar traditionella investeringar.

Slide 4

Aktiv analysdriven förvaltning

Vår målsättning är att leverera såväl överavkastning som risksänkning genom aktiv analysdriven förvaltning, något vi historiskt även lyckats med.

Slide 5

Miljöhänsyn och socialt ansvar

OPM driver verksamheten enligt FN:s Principles for Responsible Investments (PRI) och alla innehav granskas av ISS Ethix.

HEDGEFONDER

OPM erbjuder tre olika fondandelsfonder som investerar med hedgefonder (global, nordisk, daglig). Fonderna är inriktade på hedgefonder med låg korrelation mot aktier. Förvaltningen sköts av ett erfaret team, under ledning av Martin Alm, som sedan starten 2004 slagit HFRX Index med i snitt 3% per år samtidigt som risken halverats.

Läs mer >

PRIVATE EQUITY

OPM Listed Private Equity är en aktiefond som investerar i en portfölj med börs handlade Private Equity Bolag. Genom sin inriktning erbjuder fonden daglig likviditet. Fonden har sedan starten 2009 haft en mycket god utveckling avseende såväl avkastning som risk. Förvaltare är Tom Berggren som har ett unikt nätverk inom industrin.

Läs mer >

KVALITETSBOLAG

OPM Global Quality Companies är en aktiefond som investerar med globala kvalitetsbolag och är byggd för att slå MSCI World till lägre risk och för att komplettera en svensk aktieportfölj. Aktieinnehaven är världsledande bolag med låg operationell risk och god tillväxt. Ansvarig förvaltare är Simon Reinius med en bakgrund från Investor AB.

Läs mer >

© 2017 OPTIMIZED PORTFOLIO MANAGEMENT