Värdeutveckling

Viktig Information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå eller utföra några andra transaktioner. Faktablad och informationsbroschyr finner ni under Investera.

Värdeutveckling

Fonder med månatlig kurssättning Kurs Juni (est.)
OPM Vega A 135,43 -1,37%
OPM Vega B 125,10 -1,27%
OPM Omega 135,34 -1,00%
Fonder med daglig kurssättning Kurs 24 juli
OPM Absolute Managers A 199,66 0,05%
OPM Absolute Managers B 100,10 0,05%
OPM Global Quality Companies A 105,54 -0,74%
OPM Global Quality Companies B 223,25 -0,73%
OPM Listed Private Equity 263,45 -0,45%

NAV för samtliga andelsklasser

Månadsrapporter

Bloombergkoder

OPM Omega: OPOMEGA SS EQUITY

OPM Vega A: OPMNOHE SS EQUITY

OPM Vega B: OPMVEGB SS EQUITY

OPM Absolute Managers: OPMABSB SS EQUITY

OPM Quality Companies A: OPMQCOM SS EQUITY

OPM Listed Private Equity: OPMLPEA SS EQUITY

© 2017 OPTIMIZED PORTFOLIO MANAGEMENT